הפעל גרסה מותאמת של הדף שפותחה במיוחד עבור קוראי מסכים.

מידת שביעות רצוני מהסדנה גבוהה

הסדנה ענתה על הציפיות שלי


המטרות של הסדנה הובהרו בתחילת הסדנה

תכני הסדנה תמכו במטרות

הסדנה הועברה בצורה מאורגנת ובהירה

קצב הלמידה בסדנה היה מהיר מדי

מספר המשתתפים בסדנה היה גדול מדי

הזמן שהוקצב לֿהתנסות ולתרגול היה מספיק

הזמן שהוקצב לדיון היה מספיק

בסדנה הוצגו יותר מדי כלים

במהלך הסדנה רכשתי מיומנות בשימוש בכלים שהוצגו


נתקלתי בקשיים טכניים במהלך הסדנה

למדתי בסדנה דבר(ים) חדש(ים)

אוכל ליישם את מה שלמדתי בסדנה בכיתות או בקורסים שאני מלמד/ת

אהיה מעוניין/ת להשתתף בסדנה דומה בעתיד