הפעל גרסה מותאמת של הדף שפותחה במיוחד עבור קוראי מסכים.
Outdated browsers can expose your computer to security risks. To ensure a secure experience, we recommend updating to the latest browser version. Support for this browser version will soon be discontinued.

המטרות של הסדנה הובהרו בתחילת הסדנה

תכני הסדנה תמכו במטרות

הסדנה הועברה בצורה מאורגנת ובהירה

הסדנה הועברה בצורה דינמית

קצב הלמידה בסדנה היה מהיר מדי

מספר המשתתפים בסדנה היה גדול מדי

נעשה שימוש הולם באמצעים טכנולוגיים בסדנה

הזמן שהוקצב לֿהתנסות היה מספיק

הזמן שהוקצב לדיון בנושא היה מספיק

אוכל ליישם רעיונות תוכן ופדגוגיה מהסדנה בקורסים שאני מלמד/ת

הסדנה תשמש לי כמודל לבניית קורס שפה ותוכן בעתיד

אני מרוצה מאוד מהסדנה

אהיה מעוניין\ת להשתתף בסדנה דומה בעתיד